BemutatóTechnológia

 

BÁBOLNA Tetra-H

Kettős hasznosítású hibrid

 

 

Nevelési és tojástermelési

TECHNOLÓGIA

 

 

1 Bevezetés

Bábolna a baromfihús- és tojástermelésben kiváló eredményeket ért el és termelési rendszereinek Biterjesztésével számos országban elősegítette a baromfitenyésztés és termék-előállítás mennyiségi és minőségi fejlődését. Az elterjesztett rendszerek fontos alapelemét képezik a termelésben már jól ismert és bevált TETRA hús- és tojóhibridek.

Számolni kell azonban azzal a tényezővel, hogy a nagyüzemi termelés mellett a baromfitartásban továbbra is jelentős szerepet játszik a kistermelés, a háztáji baromfitartás.

A háztáji termelés fogalomköre nemcsak a mezőgazdasági dolgozók melléktevékenységét foglalja magában, hanem az iparban, egyéb ágazatokban dolgozók, községekben és kertvárosokban lakók, udvarral, kerttel, állattartási épülettel rendelkezők otthoni, kiegészítő tevékenységét.

A háztáji termelés epedeti, hagyományos colja a termékek önfogyasztásra

történő előállítása. Újabb formájában, a termelt fölösleg értékesítésével a népgazdaság árutermelésének részét képezi. Ugyancsak jelentős szerepe van a növekvő szabadidő hasznos kihasználásában és mellékjövedelem szerzésében. A háztáji termeléssel jól hasznosíthatók a kisebb, elavultnak látszó épületek, helyiségek, de hasznosíthatók a háztájon képződő hulladékok is. Fontos feladat a háztáji termelés modernizálása. Indokolt magasabb termelőképességű tenyészanyag beállítása és ezáltal a kistermelésben levő jelentős tartalékok jobban kihasználásra kerülhetnek. Ezt a célt szolgálta Bábolna részéről a TETRA-H, háztáji, kettős hasznosítású hibridek előállítása.

 

2 Tetra-H hibridek

2.1 Tetra-H hibridek értékmérő tulajdonságai

A Tetra-H, háztáji, kettős hasznosítású hibrid tartásánál az alábbi eredményeket érhetjük el:

 Eredmények

Elhullás, nevelés alatt, 10 hetes korig 2-3%
Elhullás, nevelés alatt, 20 hetes korig 3-4%
Kakasok testtömege 8 hetes korban 1000-1200g
Kakasok testtömege 10 hetes korban 1200-1400g
Kakasok testtömege 12 hetes korban 1500-1700g
Jércék testtömege 20 hetes korban 2000-2200g
Tojástermelés kezdete 21-22. élethét
50%-os tojástermelés elérése 25-26. élethét
Életkor csúcstermelés elérésekor 28-29. élethét
Tojástermelés 12 termelés hónap alatt 230-250db
Tosástermelés a 12. termelési hónapban 50% körül
Napi takarmányfogyasztás, termelés alatt 125-135g
Átlagos tojástömeg 60-62g
Kifejlett tyúk testtömege 2800-3200g

A háztáji termelésben, a termelés eltérő jellege, a különböző körülmények, férőhelyek miatt egységes technológia kidolgozása nehézkes. Ezért szigorú technológia helyeit technológiai irányelveket közlünk, melyek megvalósítása esetén a Tetra-H hibridekben levő magas termelő képesség érvényre jut.

2.2 Istálló és berendezései

A Tetra-H hibrid kifejlesztésénél figyelembe vettük, hogy a tartáshoz alkalmazott épületek sokfélék, de a nagyüzemi tartási rendszertől többnyire alapvetően eltérnek abban, hogy természetes megvilágításúak és kifutós rendszerűek.

Zárt, vagy félig zárt épület esetén megfelelő a trágyaaknás tartás, amikor a tartózkodási felület mintegy 50%-át trágyaakna képezi.

Az etetőberendezés megválasztásánál lényeges szempont, hogy a takarmány szóródása ne legyen lehetséges, könnyen tisztítható és fertőtleníthető legyen. Ugyanez vonatkozik az itató berendezésekre is.

Naposcsibék részére, főként az első hetekben kiegészítő főtésről kell gondoskodni. Zárt helyiségeknél pedig mindvégig biztosítani kell a megfelelő szellőzést, ló Levegőt, de egyúttal a huzatmentes légáramlást is.

A tojóidőszakban fontos kiegészítő berendezések a tojófészkek. Kedvezően alkalmazhatók a 40-50 cm-es lábakon álló, kb. 30x25x40 cm-es fészkekre osztott egységek. Ajánlatos a fészekben a 10-12 cm-es küszöb, az alom kikaparásának megakadályozása céljából. 4-5 tyúkra kell egy fészket számítani.

2.3 Előkészület új állomány fogadására

Naposcsibét telepíteni csak kellően előkészített férőhelyre ajánlatos. A helyiség mentes legyen kórokozóktól (baktériumok, penészgombák), mivel a fertőzöttség megnöveli a naposkori elhullást.

Előzetesen a férőhelyen kitrágyázást, takarítást, lemosást kell végezni, majd fertőtlenítés következik. Ezt követően végezhetjük a bealmozást nedvszívó anyaggal (szalma, vagy faforgács).

2.4 Telepítési sűrűség

A megfelelő tömeggyarapodás, illetőleg a későbbi tojástermelés érdekében, ha zárt, vagy félig zárt a tartás, az alábbi telepítési sűrűség javasolt:

1-10 hét: 1 m2 nevelési felületre 16-18 csibét telepíthetünk. 10 hetes kortól a kakasok kivágása esetén a megmaradó jércék részére nagyobb terület áll rendelkezésre és így megvalósul ugyanazon férőhelyen 1 négyzetméterre a kb. 8-10 db-os sűrűség.

Tojóidőszakban, kezdetben 1 négyzetméteren 7-8 tyúk, későbbiekben 5-7 tyúk tartása ajánlott (trágyaaknás férőhelyen).

2.5 Etető- és itatótér

A naposcsibék etetése először a kivágott szállítókartonokból, vagy etetőtálcákból történik. Az itatás kúpos önitatóval, 100 csibére 1 tálcát és 1 kúpos itatót használunk. Később 100 állatra 4m etetővályút, vagy 2db köretetőt számítunk (átmérő: 40 cm). Az ajánlott itatótér 1,5m vályú, vagy 1db köritató. A 20. héttől kezdődően az igény megduplázódik, de a kakasok időközi kivágásával az eredeti állomány felére csökken, így lényegében módosításra nincs szükség.

2.6 Hőmérséklet, istállóklíma

Napos korban a csibék hőmérsékleti igénye magas. A problémamentes fejlődéshez feltétlenül 30°C fölötti hőmérséklet szükséges az első napokban. A 4-5. héttől kezdődően a hőmérsékleti igény csökken. Zárt tartás esetében az ammónia képződését szellőztetéssel kell megszüntetni. Az ammónia kötésére alkalmas, ha a trágyaaknába időnként kevés szuperfoszfátot szórunk.

2.7 Takarmányozás

A háztáji baromfitartásban takarmányozás vonatkozásában számos változat lehetséges. Amennyiben teljes táp etetést végeznénk, a következő módszer ajánlott:

1- 4. hét csibetáp

5-20. hét jércetáp

21. héttől tojótáp

Gyakori, hogy háztáji baromfitartásban fele arányban tápot, fele arányban pedig gabonadarát, vagy mellékterméseket etetnek. Az ilyen jellegű takarékos takarmányozás Tetra-H esetében megvalósítható, de az alábbiakra ügyelni kell:

- az első 3-4 héten lehetőség szerint csak tápot etessünk és fokozatosan álljunk rá gyengébb keverékre.

- tojóidőszakban az ásványi anyagok, elsősorban mész pótlásáról gondoskodni kell, részben szemcsézett mészkővel, részben a kereskedelemben kapható ásványi kiegészítőkkel.

2.8 Tápanyag igény

TETRA-H hibridek tápanyag igényére az alábbi számok irányadók:

Tápanyag igény

  1-4 hét 5-20 hét 21. héttől
  Csibetáp Jércetáp v. házi keverék Tojótáp v. házi keverék
Nyersfehérje [%] 16-18 12-14 15-17
Energia [MJ/kg] 11-12 10-11 11-12
Kalcium [összes%] 1,0 1,0 3,2
Foszfor [összes%] 0,6 0,6 0,5

2.9 Takarmányozás gyakorlata

A TETRA-H hibridek esetében, a kettős hasznosításnak megfelelően, egymástól eltérő időszakokat különböztetünk meg A nevelés első időszakában mindenképpen a csibék megerősödése a cél, ezért szükséges a jó minőségű csibetáp, illetőleg annak korlátozás nélküli etetése.

A 4-5. héttől történik az átállás jércetápra, vagy gyengébb minőségű házi keverékre. A kakasok tartásánál a jobb tömeggyarapodás a cél, így étvágy szerinti etetés történik. Amennyiben a jércék különvannak tartva, illetőleg a kakasok kivágása után mindenképpen takarékosan, adagolt etetésben kell részesíteni. A túlzott takarmányfelvétel ugyanis kedvezőtlen hatású a tojástermelésre.

2.10 Kakasok tömeggyarapodása és takarmányfogyasztása

A táblázatban vázolt takarmánykeverékek etetése mellett a növendék kakasok takarmányfogyasztása és tömeggyarapodása az alábbiak szerint alakul:

 Kakasok testtömeg gyarapodása

Élethét Átlagos testtömeg [g] Heti takarmány fogyasztás [g] Halmozott tak. fogyasztás [g]
1 90 90 90
2 190 190 280
3 350 220 500
4 490 250 750
5 620 280 1030
6 760 320 1350
7 890 370 1720
8 1020 420 2140
9 1160 470 2610
10 1290 500 3110
11 1420 520 3630
12 1550 550 4180
13 1690 570 4750
14 1820 580 5330

A 9-10 héten az 1 kg tömeggyarapodásra felhasznált takarmány még 2,2 - 2,4 kg között van, ezt követően az arány romlik. Igaz, olcsóbb takarmányok felhasználásáról van szó, mégis nagyobb állományoknál 12 - 14. hét után a hízlalás már kevésbé gazdaságos.

2.11 Jércék és tojótyúkok testtömeg fejlődése, takarmányozása

TETRA-H hibrid jércéknél 10. hétföl ajánlott az adagolt, takarékos takarmányozás, mely mellett az alábbi tömegfejlődés várható:

 Jércék testtömeg gyarapodása

Élethét

Átlagos testtömeg [g] Heti takarmány fogyasztás [g] Halmozott tak. fogyasztás [g]
1-10     3100
11 1100-1300 455 3555
12 1200-1400 455 4010
13 1300-1500 490 4500
14 1400-1600 490 4990
15 1500-1700 525 5515
16 1600-1800 560 6075
17 1700-1900 595 6670
18 1800-2000 595 7265
19 1900-2100 595 7860
20 2000-2200 595 8455

Tojóidőszak kezdetén az adagok fokozatosan növelhetők, egészen 130 g/nap tyúkonkénti adagra. Ennél magasabb takarmány adag semmiképpen sem indokolt, mivel az állatok elhízása a tojástermelés szempontjából káros.

2.12 Állategészségügyi program

Az állatok tartásánál mindenkor szükséges az elővigyázatosság, a fertőző betegségek behurcolásának megakadályozása. Általános érvényű szabály tisztaság, külső környezeti ártalmak távoltartása. Ezen felül ajánlott az alábbi immunizálási program, melyet azonban a helyi állategészségügyi rendelkezésekkel ki kell egészíteni.

Állategészségügyi program

Életkor Kezelés
I. preventív kezelési program
10. nap Pestis elleni immunizálás, La-Sota vírus (ivóvízben)
35. nap Pestis elleni immunizálás, La-Sota vírus (ivóvízben)
A továbbtartásra szánt jérce, ill. tojóállománynál:
10. hét Bronchitis elleni immunizálás (ivóvízben)
14. hét Baromfihimlő elleni immunizálás (egyedi oltás)
16. hét AE (fertőző agy- és gerincvelő gyulladás) elleni vakcinázás (ivóvízben)
20. hét Pestis elleni immunizálás, La-Sota vírus (ivóvízben)
32. 44. 56. hét Esetleg újabb vakcina itatás pestis ellen
II. vitamin kezelések
3. nap antibiotikumos AD3 vitamin itatás
21. nap AD3 vitamin itatás
10. hét AD3 vitamin itatás
19. hét Kezelés orsóférgesség ellen
26. 32. 38. 44. 50. 56. hét Polyvitamin itatás

2.13 Tojástermelés

Tojástermelés

Élethét Termelés [%] Tojás/1 tojó Élethét Termelés [%] Tojás/1 tojó
21 3 0,21 47 75 5,25
22 24 1,68 48 74 5,18
23 44 3,08 49 73 5,11
24 64 4,48 50 72 5,04
25 78 5,46 51 71 4,97
26 83 5,81 52 70 4,90
27 85 5,95 53 69 4,83
28 85 5,95 54 68 4,76
29 85 5,95 55 67 4,69
30 84 5,88 56 66 4,62
31 84 5,88 57 65 4,55
32 84 5,88 58 64 4,48
33 83 5,81 59 63 4,41
34 83 5,81 60 62 4,34
35 83 5,81 61 61 4,27
36 82 5,74 62 60 4,20
37 82 5,74 63 59 4,13
38 81 5,67 64 58 4,06
39 81 5,67 65 57 3,99
40 80 5,60 66 56 3,92
41 80 5,60 67 55 3,85
42 79 5,53 68 54 3,78
43 79 5,53 68 53 3,71
44 78 5,43 70 52 3,64
45 77 5,39 71 51 3,57
46 76 5,32 72 50 3,50
Összesen: 248,63

 

Készült az eredeti Bábolnai nevelési technológia alapján 2000-ben.

 

Fehér | Fehér technológia | Sárga | Sárga technológia | Harco | Harco technológia | TSL | TSL technológia

Történet | Csibék | Letöltés | Szállítás | Rendelés | Mezőgazdaság | Sajtó | Elérés
 


H&H Csibe Kecskemét
www.HegeNet.hu/farm
Pötty Pötty
Bábolnai Naposcsibe Márkabolt Hegedűs Zsolt
Bábolnai napos-, előnevelt csibék, jércék Mezőgazdasági vállalkozó
6000 Kecskemét, Talfája 19. 6000 Kecskemét, Hegedűs köz 2.
Rendelés: Orlik Dóra 06 20 / 227 00 44 Tel: 06 20 / 941 55 40
Pötty  Pötty  Pötty