Állambiztonsági...

 

Állambiztonsági szakkifejezések

Ez nem poénos, de...

Tájékoztató a leggyakrabban előforduló állambiztonsági szakkifejezésekről, rövidítésekről és kódokról.

3/a rendszabály
Telefon lehallgatása.

3/e rendszabály
Szobalehallgatás.

3/r rendszabály
Rejtett fotó, optika, televíziós berendezés beszerelése

6/A karton
Az állambiztonsági hálózati nyilvántartásban egy hálózati személy fontosabb kapcsolatainak nyilvántartására szolgáló karton.

6/B karton
Az állambiztonsági hálózati nyilvántartásban a konspirált és a találkozási lakások adatait tartalmazó karton.

6/C karton
Az állambiztonsági hálózati nyilvántartásba vételre és kutatásra használt karton.

6/D karton
Az állambiztonsági hálózati nyilvántartásban a hálózati személyek lakcím szerinti nyilvántartására használt karton.

6-os karton
Az állambiztonsági hálózati nyilvántartásban a hálózati személy beszervezésével kapcsolatos adatokat tartalmazó karton.

ÁBNYO
A Belügyminisztérium Állambiztonsági Nyilvántartó Osztályának rövidítése.

AK
A Napi Operatív Információs jelentésekben az alkalmi operatív kapcsolat jelölésére szolgáló kód.

Alapnyilvántartás
Az állambiztonsági nyilvántartásban az ún. alapnyilvántartásba kerültek mindazok, akik a fennálló társadalmi rendszer ellen bármilyen tevékenységet kifejtettek, vagy a rendszerrel szembeni ellenséges viszonyuk feltételezhető volt. Itt tartották nyilván például az államellenes bűncselekmények elkövetőit, az ellenzéki csoportosulások szervezőit és hangadóit, a rendszerellenes vallási mozgalmak vezetőit, az ellenséges emigráns szervezetek tagjait, az 1956-os forradalom tevékeny résztvevőit, de az 1945. előtti államigazgatás vezető tisztségviselőit is.

AOK
Alkalmi operatív kapcsolat.

ASZA
A Napi Operatív Információs jelentésekben az ÁB tisztek megállapításainak és értesüléseinek jelölésére szolgáló kód.

ATA
A Napi Operatív Információs jelentésekben az "SZT" és a "T" állomány jelölésére szolgáló kód.

b/ny
Bizalmas nyomozás.

BB
A Napi Operatív Információs jelentésekben a bolgár állambiztonsági szervek jelölésére szolgáló kód.

BC
A Napi Operatív Információs jelentésekben a csehszlovák állambiztonsági szervek jelölésére szolgáló kód.

B-dosszié
Beszervezési dosszié. A hálózati személye vonatkozó anyagok (fényképes kérdőív, adatlap, önéletrajz, környezettanulmány, beszervezési nyilatkozat, jelentés a beszervezés lefolyásáról, kiképzési terv, jelentés a kapcsolattartási módszerekről stb.) összegyűjtésére szolgáló dosszié.

BK
A Napi Operatív Információs jelentésekben a kubai állambiztonsági szervek jelölésére szolgáló kód.

BL
A Napi Operatív Információs jelentésekben a lengyel állambiztonsági szervek jelölésére szolgáló kód.

BN
A Napi Operatív Információs jelentésekben az NDK állambiztonsági szerveinek jelölésére szolgáló kód.

BS
A Napi Operatív Információs jelentésekben a szovjet állambiztonsági szervek jelölésére szolgáló kód.

Cs-dosszié
Csoport dosszié. Az állambiztonsági szervek által személyek egy csoportjával szemben folytatott bizalmas nyomozás során keletkezett iratokat tartalmazó dosszié.

Dekonspiráció
Operatív értéku információ, adat kiszivárgása árulás vagy gondatlan titoksértő magatartás következtében.

Dekonspirálódás
Lelepleződés arra illetéktelen személyek előtt.

E
Az Ellenőrzési dosszié rövidítése.

e/e
Az előzetes ellenőrzés rövidítése.

EGPR
Az ún. Egységes Gépi Prioráló Rendszer, az állambiztonsági szervek egységes számítógépes nyilvántartásának rövidítése.

EHO
A Napi Operatív Információs jelentésekben a határőr szervek jelölésére szolgáló kód.

EHOF
A Napi Operatív Információs jelentésekben a határőr-felderítés jelölésére szolgáló kód.

Ellenorzo dosszié
A megyei állambiztonsági szerveknél folytatott különösen fontos, több szervre kiterjedő bizalmas nyomozások központi ellenőrzésére szolgáló dosszié.

EMO
A Napi Operatív Információs jelentésekben Munkásőrség jelölésére szolgáló kód.

ER
A Napi Operatív Információs jelentésekben a rendőri szervek jelölésére szolgáló kód.

F.d.
A figyelő dosszié rövidítése.

F-dosszié
A figyelő dosszié rövidítése.

Figyelő dosszié
Az állambiztonsági szervek "F" (Figyelő) dossziét vezettek azokról a személyekről, akik a népköztársaság állami, társadalmi és gazdasági rendjével szembeni fellépés lehetőségét latolgatták, fellépésük várható volt, vagy magatartásukkal tényleges veszélyt jelentettek a rendszerre.

Figyelő karton
Az állambiztonsági hálózati nyilvántartásban használt karton, mely a fokozatos beszervezés esetén a kiválasztott személy adatait tartalmazta.

Fn
Fedőnév

Fn.ü.
Fedőnevu ügynök

H
Az ún. "holt anyag" rövidítése. Az állambiztonsági szervek tevékenysége során keletkezett vizsgálati dossziék (V-dossziék) közül az ún. holt anyag irattárába helyezték azokat, amelyek esetében a büntetőeljárást a bíróság büntethetőséget kizáró ok, elévülés, kegyelem vagy az érintett halála miatt szűntette meg.

Hálózat
Az állambiztonsági szervek titkos segítőtársainak összessége.

H-dosszié
A hálózati személyek nyilvántartására szolgáló dosszié.

HK
A Napi Operatív Információs jelentésekben a hivatalos kapcsolat jelölésére szolgáló kód.

HMB
A Napi Operatív Információs jelentésekben a titkos megbízott jelölésére szolgáló kód.

HMT
A Napi Operatív Információs jelentésekben a titkos munkatárs jelölésére szolgáló kód.


A Napi Operatív Információs jelentésekben az ügynök jelölésére szolgáló kód.

K
A Körözési dosszié rövidítése.

K/3
A Napi Operatív Információs jelentésekben a postai küldemények operatív ellenőrzésének jelölésére szolgáló kód.

K-dosszié
Körözési dosszié. Az államellenes bűncselekmények miatt körözött személyek felkutatására és elfogására indított bizalmas nyomozás iratait tartalmazó dosszié.

K-ellenőrzés
Postai küldemények operatív ellenőrzése, melynek során az állambiztonsági szervek a bizalmas nyomozás alatt álló személy postai küldeményeit felbontották, illetve esetenként elkobozták.

KEOKH
Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hivatal

KESPA
Katonai Elhárítás Speciális Adattára

KKA
Központi Kémelhárítási Adattár

K-lakás
Konspirált lakás. Az állambiztonsági szerv, illetve fedőszerve által fenntartott és üzemeltetett lakás, melyet az ügynök és az operatív
tiszt(-ek) konspirált találkozására használtak.

KMB
Körzeti megbízott

Konspiráció
A titkosszolgálati szervek működésének módszere tevékenységük titokban tartásához.

Kutató nyilvántartás
A korabeli állambiztonsági nyilvántartó rendszerben az ún. kutató nyilvántartásba kerültek az alapnyilvántartásban szereplőknél kevésbé veszélyesnek ítélt személyek. Ilyenek voltak például mindazok, akiket az állam és társadalmi rend elleni bűncselekmény miatt elítéltek, de már amnesztiában részesültek, a nem kellően bizonyított politikai jellegű bűncselekmények elkövetői, az 1945. előtti erőszakszervek vezetői és hivatásos állományú tisztjei, az 1945. előtt és után működött jobboldali pártok vezetőségi tagjai, a feloszlatott szerzetesrendek aktív tagjai stb.

LBE
A Napi Operatív Információs jelentésekben a lakossági bejelentés jelölésére szolgáló kód.

L-dosszié
Az 1945. előtti időszak egyes fontos közéleti szereplőire, államigazgatási vezetőire vonatkozó iratokat tartalmazó dosszié.

M.d.
A Munka dosszié rövidítése.

M-dosszié
Munkadosszié. A hálózat ügynökeinek, titkos megbízottainak vagy titkos munkatársainak operatív értékkel bíró eredeti jelentéseit, az ezekkel kapcsolatos intézkedéseket valamint a hálózati személynek adott feladatokat tartalmazó dosszié.

Napi Operatív Információs Jelentés (NOIJ)
A különböző állambiztonsági szervek (III/I, III/II, III/III, III/IV csoportfőnökségek, megyei rendőrfőkapitányságok állambiztonsági szervei stb.) által készített napi tájékoztató jelentések, melyekből a III. Főcsoportfőnökségen készítettek összefoglaló tájékoztatókat.

NOIJ
A Napi Operatív Információs Jelentés rövidítése.

Objektum (vonal) dosszié
A kémelhárítás, a belső reakció elhárítása, a büntetésvégrehajtás, a határőr-felderítés és a fegyveres erőknek a katonai elhárításhoz tartozó szerveinél parancsokban, utasításokban meghatározott objektumokra (intézmények, üzemek stb.), illetve egyes meghatározott témákra (ún. vonalakra) vonatkozó adatok összegyűjtésére szolgáló dosszié.

OD
Az Objektum dosszié rövidítése.

O-dosszié
Operatív dosszié. A személyi, csoport, figyelő, körözési, objektum, rendkívüli esemény, illetve az ellenőrző dossziék összefoglaló neve.

Operáció
Titkos nyomozati eszközök gyűjtőfogalma, melynek körébe tartozott az őrizetbe vétel, előállítás, házkutatás, járművek átkutatása, jármuvek átvizsgálása, személymotozás, lakászár és a razzia.

Operatív tiszt
Az állambiztonsági szervek hivatásos állományú beosztottja, akinek feladata a hálózati munka szervezése, az ügynök(-ök) irányítása.

P-dosszié
Az 1945. előtti erőszakszervezetek, fasiszta pártok tagjaira vonatkozó iratokat tartalmazó dosszié.

Priorálás
Keresés, illetve adatok lekérése az állambiztonsági operatív nyilvántartásból.

R
A Rendkívüli esemény dosszié rövidítése.

R/5
A Napi Operatív Információs Jelentésekben a rádió elhárítás jelölésére szolgáló kód.

Rendkívüli esemény dosszié
Ismeretlen tettes által elkövetett ellenséges tevékenység (rombolás, kártevés, röpcédulázás, falfirkálás, névtelen levél küldése, zászlótépés stb.) miatt indult bizalmas nyomozás iratainak összegyűjtésére szolgáló dosszié.

Rezidens
Az állambiztonsági hálózat olyan titkos munkatársa (Tmt), aki alkalmas arra, hogy hálózati személyek egy csoportját vezesse.

SOUD
A volt szocialista országok egységes állambiztonsági nyilvántartási rendszere, mely az ezekkel az államokkal szemben ellenséges, felforgató tevékenységet folytató személyekre, intézményekre és szervezetekre vonatkozó adatokat tartalmazta. Az orosz Szisztyema objegyinyonnogo ucsota dannüh o protyivnyike (Az ellenség adatainak egyesített nyilvántartási rendszere) elnevezés rövidítése.

SZ-dosszié
Személyi dosszié. Az állambiztonsági szervek által egy személlyel szemben folytatott bizalmas nyomozás során keletkezett iratokat tartalmazó dosszié.

SZT
Szigorúan titkos

T
Titkos

T.D.
A Tájékoztatási dosszié rövidítése.

T.n.
Tiltó névjegyzék

TA
A Napi Operatív Információs jelentésekben a telefonlehallgatás jelölésére szolgáló kód.

Tájékoztatási dosszié
A kapitalista országokban élő, operatív szempontból fontos személyekre vonatkozó hálózati, sajtó és egyéb adatok összegyűjtésére szolgáló dosszié.

T-dosszié
Titkos dosszié

TE
A Napi Operatív Információs jelentésekben a szobalehallgatás jelölésére szolgáló kód.

TK
A Napi Operatív Információs Jelentésekben a társadalmi kapcsolat jelölésére szolgáló kód.

T-lakás
Találkozási lakás. Az állambiztonsági szervek által használt, de nem a szerv által fenntartott lakás, melyet az ügynök és az operatív tiszt(-ek) találkozására használtak.

Tmb
Titkos megbízott. Az állambiztonsági hálózatnak az a tagja, aki elvi meggyőződésből vett részt a titkos együttműködésben.

Tmt
Titkos munkatárs. Az állambiztonsági szervek hálózatának legmegbízhatóbb tagja, aki elvi meggyőződésből, magas fokú áldozatkészséggel, kezdeményezőleg vett részt a titkos együttműködésben és a legbonyolultabb hálózati feladatok elvégzésére is alkalmas volt.

TÜK
Titkos ügykezelés

Ü-dosszié
Ügy dosszié

Ügynök
Az a hálózati személy, aki az állambiztonsági szerv birtokában lévő terhelő vagy kompromittáló adatok hatására, illetve anyagi érdekeltség fejében vett részt a titkos együttműködésben.

V/1
A Napi Operatív Információs jelentésekben a vizsgálat jelölésére szolgáló kód.

V-dosszié
Vizsgálati dosszié. Az állambiztonsági szervek a hatáskörükbe tartozó ügyekben lefolytatott büntetőeljárás során keletkezett iratokat "V" jelű, ún. vizsgálati dossziékban helyezték el.

X-ellenőrzés
Egyes szocialista országokkal (pl. Kína, Albánia, Jugoszlávia stb.) szembeni elhárítás.

Z
Zúzható

Állambiztonsági... | Grespik | A háború ROSSZ | Magyar EU | Medgyessy | Tücsök hangya | Vers | _Viccek_


horizontal rule

  Hegedűs Krisztián 
H-6000 Kecskemét, Hegedűs köz 2. Tel: +36 (20) 911 - 4452
Honlap: www.HegeNet.hu